Budapest + Pest megye

& Balaton régió

📞   Kattints és hívd

Budapest + Pest megye

& Balaton régió

Balaton régió

ill. Dél-Budapest, 11. és 22. kerület

+36 30 933 79 43

Ügyfélszolgálat: +36 20 951 08 70

Klímanjaro Klíma Tavaszi Promóció

Teljeskörű klímakarbantartási csomag

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

1. Szervező


A KLÍMAnjaro Klíma  ( Ludmány János E.V. – adószám: 57435408-1-39) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban
(továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes
személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy
lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a KLÍMAnjaro Klíma által a Klímanjaro Klíma https://www.facebook.com/klimanjaro.klimak/  oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.


1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat
automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek
teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat
rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen
játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek
nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen
játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.


2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye


2.1 A nyereményjáték ideje:
A játék időtartama: 2023-április-24 (hétfő), 18:00 PERC órakor kezdődik, és
2023-április-27 (csütörtök), 23:59 óráig tart.
2.2 A nyereményjáték menete: Likeold a nyereményjátékot meghirdető posztot, oszd meg et a posztot, és kövesd/kedveld a Facebook oldalunkat.

2.3 Örülünk, ha a nyereményjáték posztja alá kommentelsz, de ez nem feltétele a játékban való
részvételnek.
2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db TELJESKÖRŰ KLÍMAKARBANTARTÁSI CSOMAG EGY DARAB KLÍMABERENDEZÉS KÜLTÉRI+BELTÉRI EGYSÉGÉRE, azon személy, aki Veszprém megye és Budapest területén állandó/tartózkodási hellyel rendelkezik, és a klímaberendezés ezen a lakcímen található!

2.5 A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023-április-29, 10:00
melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: KLÍMANJARO KLÍMA Lukky Alkalmazás számítógépen keresztül. A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az
adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48
órán belül a https://www.facebook.com/klimanjaro.klimak/ oldalon is.


3. Adategyeztetés


3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és
megadnia teljes nevét, valamint postacímét.
3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék
időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook
regisztrációval rendelkezik.


4. A Játékban részt vevő személyek


4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény
átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén
bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt
(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb
értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos
jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges
adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.
4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:
➔ nem múlt el 18 éves;
➔ a Lebonyolító megkeresésére 60 napon belül nem válaszol;
➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;
➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a
Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon
befolyásolni próbálja;
➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.
4.6 A Játékból ki vannak zárva a  SZERVEZŐ dolgozói, a megbízott
 dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.


5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések


5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére
kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során
visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat
lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy
megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak
olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti,
etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem
sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő
lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook
és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a
sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból
fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a
törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes
képviselőjük útján sem vehetnek részt.
5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal
szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.
5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben
szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett
promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook
szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett
megszervezve.


6. Adatvédelmi tájékoztató


6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és
megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési
tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,
adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen
játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
6.2 A jelen nyereményjátékra a SZERVEZŐ weboldalán található adatvédelmi
tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,
önkéntesen elfogadja és hozzájérulását adja, hogy a SZERVEZŐ a nyertes
adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
6.3 A Szervező a nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak nyertes
azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook oldalán
https://www.facebook.com/klimanjaro.klimak

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem
szponzorálta.


KLÍMAnjaro Klíma – Ludmány János EV. 
Balatonederics, Hegyalja u. 19.
2023. április 24.